бүртгүүлэх

"MKIT" сургалтын төвийн сургалтанд хамрагдсан төгсөгчдөөс авах судалгаа

Сайн байна уу? MKIT сургалтын төв Монголын мэдээллийн технологийн цаашдын хөгжил, мөн суралцагсдад илүү чанартай сургалт хүргэх зорилгоор дараах судалгааг явуулж байгаа билээ. Судалгаанд оролцогчдын мэдээллийг нууцлаж, үр дүнг нийтийн ашиг сонирхлын төлөө ашиглана. Та бүхнийг идэвхитэй оролцохыг хүсье. 1-5 хооронд үнэлгээ өгнө

Суралцсан ангиа сонгоно уу?
Хэдэн сард сургалтанд хамрагдсан бэ?
Судалгаанд хамрагдсан эсэхийг тодорхойлох тул та утасны дугаараа үлдээнэ үү !