"MKIT" сургалтын төвийн вэб хөгжүүлэгч болон "Java" програмчиллын ангийн шалгалтын мэдээлэл: Жич: 70-аас дээш оноотой хүмүүс  шалгалтанд тэнцсэн болно. Шалгалтанд тэнцсэн хүмүүс ярилцаганд орсноос суралцах болно.