MKIT Сургалтын төвд суралцахаар онлайнаар анкет бөглөсөн хүний хүний нэрс,,, Бүртгэлд хамрагдсан эсэхэээ энд дарна уу! Жич:  /бүртгүүлсэн хүмүүсрүү утсаар холбогдон тухайн сургалт болох хуваарийн дагуу товлосон хугацаанд холбогдож мэдээлэл өгнө. /

  • Java болон вэб хөгжүүлэгч 2017 оны 1-р элсэлтийн шалгалтын мэдээлэл  Энд дарна уу!
  • Вэб дизайны 2017 оны 1-р элсэлтийн шалгалтын мэдээлэл  Энд дарна уу
  • Вэб дизайны 2017 оны 2-р элсэлтийн шалгалтын мэдээлэл  Энд дарна уу
  • (Компьютерийн үндсэн хэрэглээ)-ний 2017оны 1-р ээлжинд хамрагдсан хүмүүсийн нэрс
  • (Компьютерийн үндсэн хэрэглээ)-ний 2017оны 2-р ээлжинд хамрагдсан хүмүүсийн нэрс
  • (Компьютерийн үндсэн хэрэглээ)-ний 2017оны 3-р ээлжинд хамрагдсан хүмүүсийн нэрс