бүртгүүлэх

Photoshop

Adobe Photoshop программын тухай, программын ерөнхий бүтэц.Хэрэглүүрийн цэсийг ашиглах, хэрэглүүрүүдийн үүрэг тэдгээрийг хэрхэн ашиглах аргачилалыг практикт хослуулсан сургалт.

 • Анхан шат

 • Нийт хугацаа

  1сар

 • Хичээлийн цаг

  18 : 00 - 20 : 00

 • Хичээллэх өдрүүд

  Мягмар, Пүрэв

Tанилцуулга

Adobe Photoshop программын тухай, программын ерөнхий бүтэц.Хэрэглүүрийн цэсийг ашиглах, хэрэглүүрүүдийн үүрэг тэдгээрийг хэрхэн ашиглах аргачилалыг практикт хослуулсан сургалт.

Шаардлага

16-дээш насны Компьютерийн суурь мэдлэг шаардлагагүй. Суралцах чин эрмэлзлэлтэй байх хэрэгтэй. Хичээлийн цагуудад бүрэн суух боломжтой.

Photoshop

 • Программын ерөнхий бүтэц
 • Хэрэглүүрийн цэсийг ашиглах
 • Adobe Photoshop программын хэрэглүүрүүд
 • Уусалтаар ба цулгай өнгөөр дүүргэх хэрэглүүр
 • Филтертэй ажиллах
 • Noise бүлгийн филтер
 • Давхаргын тухай ойлголт
 • Давхаргын эффект

Бусад сургалтууд

ҮНДСЭН ХЭРЭГЛЭЭ

Компьютерийн үндсэн ойлголт, Windows үйлдлийн системд ажиллах, интернет орчинд ажиллах шинэ боломжууд, MS Office-ийн програмуудаас бичвэр боловсруулах, хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах, илтгэл тайлан боловсруулах зэрэгт түлхүү хэрэглэгддэг 3 програмын талаар практик суурилсан мэдлэг олгоно.

 • Анхан шат

 • Нийт хугацаа

  1сар

 • Хичээлийн цаг

  18 : 30 - 19 : 50

 • Хичээллэх өдрүүд

  Даваа, Лхагва, Баасан

JAVA

Програмчлалын үндсэн ойлголтуудыг зааж. Тэдгээр нь хэрхэн Жава хэл дээр бичигддэг болохыг суралцан, түүнийгээ амьдралд хэрхэн хэрэгжүүлж болохыг заана. Мөн нэмэлт САН - гуудтай танилцсанаар цаашид бие даан өргөжүүлэх боломж олгохыг зорино.

 • Дунд шат

 • Нийт хугацаа

  4 сар

 • Хичээлийн цаг

  10:00AM-12:30PM

 • Хичээллэх өдрүүд

  Даваа, Лхагва, Баасан

WEB PUBLISHING

HTML,CSS үндсэн ойлголтуудыг зааж тэдгээр нь хэрэглэгч талын цахим хуудсан дээр хэрхэн бичигддэг болохыг суралцан, түүнийгээ амьдралд хэрхэн хэрэгжүүлж болохыг заана.

 • Дунд шат

 • Нийт хугацаа

  5 долоо хоног

 • Хичээлийн цаг

  9:00AM-12:30PM

 • Хичээллэх өдрүүд

  Даваа- Баасан