бүртгүүлэх

JAVA

Програмчлалын үндсэн ойлголтуудыг зааж. Тэдгээр нь хэрхэн Жава хэл дээр бичигддэг болохыг суралцан, түүнийгээ амьдралд хэрхэн хэрэгжүүлж болохыг заана. Мөн нэмэлт САН - гуудтай танилцсанаар цаашид бие даан өргөжүүлэх боломж олгохыг зорино.

 • Дунд шат

 • Нийт хугацаа

  4 сар

 • Хичээлийн цаг

  10:00AM-12:30PM

 • Хичээллэх өдрүүд

  Даваа, Лхагва, Баасан

Tанилцуулга

Java бол Sun Microsystems корпорацийн бүтээсэн програмчлалын хэл бөгөөд хамгийн анх 1995 онд түүнийг олон нийтэд танилцуулжээ. Анх хийгдэхдээ Sun-ийн Java платформ дээр ажиллахаар байсан юм. Жава-г бүтээхдээ С ба С++ хэлийн онцлог, бичиглэлийг хүчтэй тусган авчээ. Гэхдээ хамгийн гол нь обьект хандалтат загварт түлхүү анхаарсан ба доод түвшний програмчлалын боломжийг бага оруулсан байна.

Java програм нь бит биш байт кодуудад хөрвөн ажилладаг бөгөөд энэхүү байт кодуудыг зөвхөн Java Virtual Machine (JVM) хэмээх систем ажиллуулдаг юм. Харин JVM нь платформ болгонд зориулагдан тусдаа хийгдсэн байдаг тул таны бичсэн програм, код аль ч үйлдлийн систем, платформ дээр ажиллах болж байгаа нь түүний хамгийн өвөрмөц онцлог юм.

1995 онд Sun нь Java-гийхаа гол хөрвүүлэгч, Virtual Machine, Class-ийн гол гол сангуудыг бүтээжээ. Харин одоо дэлхий дээр хамгийн их хүчээ авч байгаа систем болоод байгаа бөгөөд GNU (General Public License) гэсэн үнэгүй лицензтэй болсноор түүнийг хэн дуртай нь үнэгүй татан авч ашиглах боломжтой болжээ.

Шаардлага

16-дээш насны Програмчлалын суурь мэдлэг шаардлагагүй. Суралцах чин эрмэлзлэлтэй байх хэрэгтэй.

JAVA

 • Хичээлийн танилцуулга. Жава орчин бэлдэх
 • Өгөгдлийн төрөл болон хувьсагчид
 • Арифметик үйлдэл болон Логик үйлдэл
 • Нөхцөл шалгах (if, else, switch)
 • Нөхцөл шалгах (if, else, switch)
 • Дадлага
 • Класс
 • Олон класстай ажиллах
 • Функц болон утга дамжуулах
 • Удамшил
 • Интерфэйс, Абстракт класс
 • Онцгой тохиолдол (Алдаа барих)
 • Дадлага
 • GUI:AWT Хэрэглэгч График Удирдлага
 • AWT удирдлагууд
 • AWT цэс болон байршил
 • Action, Event удирдлага
 • SWING
 • SWING цэс болон байршил
 • Networking
 • Server, Client
 • Дадлага
 • Явцын дундах шалгалт
 • HTML
 • CSS
 • Bootstrap
 • Jquery
 • Дадлага
 • Өгөгдлийн сан
 • Join Tables
 • @OneToOne, @OneToMany, @ManyToOne,@ManyToMany
 • Procedure, Function, View
 • Дадлага
 • Жава вэб програмчлал
 • MVC гэж юу вэ?
 • Spring with Maven
 • Route
 • JSP Standart Tag Library (JSTL)
 • Advanced JSTL tag
 • Entity
 • Service and Implementation
 • DAO and Implementation
 • Post, Get, Ajax
 • Response, Request, Session
 • Security (encryption)
 • Өгөгдлийн сантай холбогдох
 • Нэвтрэх, Бүртгүүлэх
 • Форм бөглөх
 • Жагсаалт харах
 • Дадлага
 • Шалгалт

Бусад сургалтууд

Photoshop

Adobe Photoshop программын тухай, программын ерөнхий бүтэц.Хэрэглүүрийн цэсийг ашиглах, хэрэглүүрүүдийн үүрэг тэдгээрийг хэрхэн ашиглах аргачилалыг практикт хослуулсан сургалт.

 • Анхан шат

 • Нийт хугацаа

  1сар

 • Хичээлийн цаг

  18 : 00 - 20 : 00

 • Хичээллэх өдрүүд

  Мягмар, Пүрэв

ҮНДСЭН ХЭРЭГЛЭЭ

Компьютерийн үндсэн ойлголт, Windows үйлдлийн системд ажиллах, интернет орчинд ажиллах шинэ боломжууд, MS Office-ийн програмуудаас бичвэр боловсруулах, хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах, илтгэл тайлан боловсруулах зэрэгт түлхүү хэрэглэгддэг 3 програмын талаар практик суурилсан мэдлэг олгоно.

 • Анхан шат

 • Нийт хугацаа

  1сар

 • Хичээлийн цаг

  18 : 30 - 19 : 50

 • Хичээллэх өдрүүд

  Даваа, Лхагва, Баасан

WEB PUBLISHING

HTML,CSS үндсэн ойлголтуудыг зааж тэдгээр нь хэрэглэгч талын цахим хуудсан дээр хэрхэн бичигддэг болохыг суралцан, түүнийгээ амьдралд хэрхэн хэрэгжүүлж болохыг заана.

 • Дунд шат

 • Нийт хугацаа

  5 долоо хоног

 • Хичээлийн цаг

  9:00AM-12:30PM

 • Хичээллэх өдрүүд

  Даваа- Баасан