Latest News

2017
15August-2018
Нийслэлийн Залуучуудын хөгжлийн газрын дэргэдэх "MKIT" сургалтын төвийн мэргэжлийн ангийн ......................................
10january-2018

Нийслэлийн Залуучуудын хөгжлийн газрын дэргэдэх "MKIT" сургалтын төв нь Монгол улсын Мэдээллийн Технологийн салбарын..

03january-2018
Шалтганд тэнцсэн хүмүүсийн нэрсийн жагсаалт
08September-2017

Мэдээллийн технологийн салбарын нээлттэй ажлын байрны өдөрлөг амжилттай болж өндөрлөлөө. 

04September-2017
Монгол, Солонгосын мэдээллийн технологийн салбарын ажлын байрны нээлттэй өдөрлөг болно
22August-2017

КОИКА”-ийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөр: Монгол улсад мэдээллийн технологийн мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх, бизнес инкубатор төсөл.

04July-2017

Компьютерийн үндсэн хэрглээний сургалт амжилттай болж өндөрлөлөө.

22June-2017
Нийслэлийн Залуучуудын хөгжлийг дэмжих "Бизнес Инкубатор Төв" 15,8 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэхээр боллоо