бүртгүүлэх

WEB PUBLISHING

HTML,CSS үндсэн ойлголтуудыг зааж тэдгээр нь хэрэглэгч талын цахим хуудсан дээр хэрхэн бичигддэг болохыг суралцан, түүнийгээ амьдралд хэрхэн хэрэгжүүлж болохыг заана.

MKIT - сургалтын төв

Бид Монголын мэдээлэл технологийн мэргэжилтнүүдийн хөгжлийг дэлхийд таниулах зорилготой.

  • Шинэлэг технологи
  • Оновчтой сонголт
  • Чанартай сургалт
  • Олон улсын зах зээлд гарах боломж